5 powodów dlaczego rytuały są ważne.

Rytuały służą jako pomost między naszym światem zewnętrznym i wewnętrznym, między profanum a sacrum oraz między zwyczajnością a niezwykłością. Rytuał ma swoje korzenie w religii, a podstawowym etapom życia często towarzyszą rytuały religijne. Ale wielkie okresy życia mają charakter duchowy. Potwierdzają ludzką tajemnicę i zmienność, nasz związek z tym, co uniwersalne. Rytuały dają nam poczucie […]