świece służą do manifestowania życzeń i pragnień. Są sposobem na urzeczywistnienie wymarzonego życia. To wszystko jest całkiem proste. Kiedy ją zapalasz, oświetla twoje intencje, a kiedy medytujesz, wysyła wiadomość i wysyła twoją energię do wszechświata.

Na poziomie symbolicznym zapalenie świecy reprezentuje pięć elementów: ziemię, wodę, powietrze, ogień i ducha. Knot i podstawa oznaczają ziemię i są ważne w utrzymywaniu stałego płomienia. Wosk, który zmienia się z ciała stałego w ciecz, a następnie w gaz, naśladuje wodę. Tlen, który oznacza powietrze, utrzymuje płomień. Płomień to oczywiście ogień (element przemiany i odrodzenia). I wreszcie duch jest reprezentowany, kiedy skupiamy naszą uwagę na świecy i napełniamy ją naszą energią.

Dodaj komentarz